Ökoloogia ja kvaliteedisertifikaadid
"Kvaliteet tähendab vastutust"
Sel põhjusel valime hoolikalt kõik materjalid, mis on esteetiliselt suurepärased, kuid eelkõige tervist ja keskkonda hoidvad.

Rivedil järgib Euroopa eeskirju õhusaaste vähendamise kohta nii välitingimustes kui ka siseruumides, mis tuleneb lenduvatest orgaanilistest ühenditest(VOC). Koostades oskuslikult tooteid, millel on minimaalne keskkonnamõju, sealjuures, tulemused on palju madalamad kui seaduses nõutavad piirväärtused.


"Kvaliteet on pühendumus"UA-199484640-1